Zarząd i Komisje

 Skład Zarządu

  • Ryszard Gałaszek – prezes.
  • Roman Jastrzębski – wiceprezes.
  • Marianna Piotrowicz – sekretarz.
  • Wiesław Szefler – skarbnik.
  • Tomasz Stuchlik- członek.

     Gospodarz ogrodu:

Ireneusz Lachowski – tel.798754037.

Komisja Rewizyjna

  • Jadwiga Nabożna- przewodnicząca komisji.
  • Bożena Szarek – zastępca.
  • Stanisława Adameczek – sekretarz.
  • Łucja Data – członek.