W związku z planowanym na dzień 13 kwietnia, uruchomieniem i napełnieniem instalacji wodnej, prosi się działkowców o przygotowanie do odbioru wody tj. zakręcenie zaworów, założenie licznika itp., najpóźniej do dnia 12 kwietnia.

Zalecamy aby w dniu uruchomienia instalacji, działkowcy byli na swoich działkach. Ograniczy to straty i przyspieszy znalezienie wycieków.