Nazwa odbiorcy:
ROD ” SZAROTKA” 43-170 Łaziska Górne

Numer Rachunku Bankowego:
13 8454 1066 2004 0021 7352 0001
(Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Oddział Łaziska Górne)

opłaty ogrodowe za rok 2017.

  • 0.40 zł – opłata ogrodowa za m2
  • 10 zł – wywóz śmieci
  • 6 zł – składka członkowska PZD
  • 10,15 zł – ul.Ogrodowa – dopłata do wody.
  • 5 zł – ul. Ogrodowa – dopłata do prądu.
  • ul.Górnicza bez dopłat do wody i prądu.

Nazwa zleceniodawcy:
nazwisko i imię użytkownika nr. działki
Tytułem: Składki i opłaty 2017

Informację o wysokości poszczególnych opłat do wglądu w biurze zarządu w dniach wyznaczonych do poboru opłat.