Zarząd ROD „Szarotka” prosi Działkowców o nie wrzucanie trawy oraz innych odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych do kontenera oraz stawiania obok. W razie niestosowania się do zaleceń w m-cu lipcu zostanie wstrzymane wywożenie śmieci z powodu wykorzystania środków pieniężnych zebranych na ten cel.