Historia ogrodu

Dnia 09.02.1953 roku zatwierdzony został projekt techniczno-roboczy urządzenia Pracowniczych Ogródków Działkowych w Łaziskach Górnych.Założenia projektowe zatwierdzone zostały przez Prezesa Wojewódzkiej Rady Narodowej W.Z.P.U.K.w Stalinogrodzie,oraz decyzją władz administracyjnych Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych. Przekazano teren pod pracowniczy ogród działkowy o ogólnej powierzchni 15ha 86ar 95m. Teren ten był otoczony samymi polami,wąwozami i bardzo nierówny z zagłębieniami terenu i wyraźnymi miejscami po dawnych bieda szybach. Na terenie przeważała sama glina wymieszana z różnorodnym materiałem z domieszką piasku i kamieni,wynikającymi z przekopania terenu przez prace wydobywcze.Warstwa ziemi sięgała od 0 do 20-25 cm Już w dwa lata później teren przyszłego ogrodu został ogrodzony i po częściowym wyrównaniu i rekultywacji terenu przystąpiono do jego zagospodarowania. Za oficjalny rok powstania ogrodu uważna się rok 1957 ponieważ po wstępnym podziale terenu powstały 242 działki a docelowo miało ich być 303. W 1962 roku powstał budynek gospodarczy,lecz ze względu na wielką powierzchnię ogrodu stał się nie wystarczający i w roku 1968 członkowie zarządu postanowili uzyskać zgodę na budowę świetlicy ogrodowej. W 1971 roku po zgromadzeniu wszystkich dokumentów i dokonaniu niezbędnych formalności udało się ostatecznie uzyskać zgodę na rozbudowę istniejącego już budynku gospodarczego i zaadoptować go jako świetlicę ogrodową i salę zebrań.