Podziękowania

Zarząd ROD Szarotka składa podziękowania Członkom naszego ogrodu za przybycie na Walne Zgromadzenie oraz za udzielenie absolutorium dla zarządu. Dziękujemy za współpracę sekretarzowi i człon... więcej