Witamy w ROD "SZAROTKA" w Łaziskach Górnych

Sierpień. 1, 2011

Dodano przez Zarząd ROD "Szarotka"

Z przykrością zowiadamiam, iż z dniem 15.06.2015 ze względu na brak zainteresowania Nowego Zarządu dalszym prowadzeniem strony ogrodu działkowego "Szarotka" wszelkie aktualizacje i informacje zostały zakończone. Od tego dnia kontakt jak i uzyskanie wszelkich informacji odnośnie działalności ogrodu można uzyskać w godzinach posiedzeń Zarządu w biurze Domu Działkowca. Pozdrawiam serdecznie - administrator strony Bogdan Krystian Szymik. Enjoy :)

Miło nam powiadomić, iż z dniem 01.08.2011 uruchomiliśmy oficjalną stronę naszego ogrodu działkowego. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie, zarówno kontakt jak i podawanie ważnych informacji do wiadomości działkowców przełoży się na jeszcze lepszą współpracę. Pozdrawiamy i zapraszamy do przeglądania strony oraz nadsyłania Waszych opinii i spostrzeżeń. Enjoy :)

Zarząd ROD "Szarotka"

Krótka Historia Powstania Naszego Ogrodu

zdjęcie naszego ogrodu

Dnia 09.02.1953 roku zatwierdzony został projekt techniczno-roboczy urządzenia Pracowniczych Ogródków Działkowych w Łaziskach Górnych.Założenia projektowe zatwierdzone zostały przez Prezesa Wojewódzkiej Rady Narodowej W.Z.P.U.K.w Stalinogrodzie,oraz decyzją władz administracyjnych Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych. Przekazano teren pod pracowniczy ogród działkowy o ogólnej powierzchni 15ha 86ar 95m.Teren ten był otoczony samymi polami,wąwozami i bardzo nierówny z zagłębieniami terenu i wyraźnymi miejscami po dawnych bieda szybach. Na terenie przeważała sama glina wymieszana z różnorodnym materiałem z domieszką piasku i kamieni,wynikajacymi z przekopania terenu przez prace wydobywcze.Warstwa ziemi siegała od 0 do 20-25 cm Już w dwa lata pożniej teren przyszłego ogrodu został ogrodzony i po częściowym wyrównaniu i rekultywacji terenu przystąpiono do jego zagospodarowania. Za oficjalny rok powstania ogrodu uwaza się rok 1957 ponieważ po wstępnym podziałe terenu powstały 242 działki a docelowo miało ich być 303. W 1962 roku powstał budynek gospodarczy,lecz ze względu na wielką powierzchnię ogrodu stał się nie wystarczający i w roku 1968 członkowie zarządu postanowili uzyskać zgodę na budowę świetlicy ogrodowej. W 1971 roku po zgromadzeniu wszystkich dokumentów i dokonaniu niezbędnych formalności udało się ostatecznie uzyskać zgodę na rozbudowe istniejącego już budynku gospodarczego i zaadoptować go jako świetlicę ogrodową i salę zebrań.